admin בSeptember - 24 - 2012

סליחות והתרחבות

יוגה וסליחות

אנחנו עומדים בפתחו של שבוע מיוחד, של חג מיוחד, יום כיפור.

ביום כיפור אנחנו מתבוננים פנימה, אל הלב , אל הנפש ומבקשים סליחה ומחילה,
חווים את עצמנו תוך האפשרות להרגיש חלשים, השקט מסביב מאפשר להקשיב ולהתקרב לעצמנו.
חכמת הקבלה מסבירה ש"סליחה" אינה סתם בקשה הנעשית מן הפה אל החוץ, אלא שלב מיוחד,
שבו האדם מתחיל להבין כי בעולם הרוחני קיים כוח הקושר את כל הנשמות לאחדות נפלאה אחת. הפער העצום
שהוא מגלה בינו לבין הכוח הזה ששורה בין הנשמות, כוח האהבה והחיבור, מביא את האדם לחשבון נפש פנימי.

הוא רואה שהוא עצמו פועל אך ורק מתוך מניעים אגואיסטיים לנצל ולשעבד את הזולת לטובתו,
וכי אין ביכולתו לעשות דבר כדי לשנות זאת. אז, פורצת מתוכו הסליחה, כמו זעקה מן המעמקים, כמו בקשה לשינוי פנימי, כמו תפילה.
כאשר אנחנו מבקשים סליחה או סולחים הלב מתרחב ונפתח, הסליחה היא התנועה החוזרת מהתודעה המתרחבת אל הלב והיא נושאת עימה את חומו.

פאטנג'לי כותב ביוגה סוטרה בפרק הכוחות 'בלב-  הבנת התודעה'.
כאשר הלב נסגר התודעה מתכווצת, שינוי צורת התודעה יתחיל להתרחש כאשר נבחין באשליה,
נזהה את המניפולציה השכלית המצמצמת ואת הלב הסגור וכך, ממקום של ראיה נאפשר לסליחה להעמיק ולהרחיב.
ביהדות אם פגע אדם באחר אולם אחר הביע חרטה כנה לנפגע וניסה לתקן את העוול שגרם, קיימת חובה דתית על הנפגע לסלוח ולהתפייס:
"לפי שאסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלבב שלם ובנפש חפצה;
ואפילו הצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום וייטור. וזה הוא דרכם של זרע ישראל, וליבם הנכון" (עמוס א,יא)

'בלב- הבנת התודעה', בתוך הלב ואל תוכו יכולה לזרום ההבנה שנוצרה בתודעה. ואז הוא נפתח ,
כשהוא נפתח הוא כמו מכיל אותה והיא שוכנת בו, זהו האיחוד!! –זוהי יוגה!

אם אתם צמים ואם לא, תמצאו זמן לשבת, להרגיש את הקרקע, לנשום עמוק, לסלוח לעצמכם, להרגיש את הלב ולתת לו להתרחב.

יעל